ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง บัญชีรายชื่ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนิติกร (ปริญญาตรี) และตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (ปวส.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง บัญชีรายชื่ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนิติกร (ปริญญาตรี) และตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (ปวส.)
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับกาประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับกาประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนิติกร (ปริญญาตรี และตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (ปวส.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนิติกร (ปริญญาตรี และตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (ปวส.)
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป